virvel-ryggsand

avbokning

Ångerrätt för konsumenten

Ångerrätt för konsumenten

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Fristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning. För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (EDDYCAM eK, Attn. Mr. Edlef Wienen, Winkelerstr. 54, 65366 Geisenheim, Tel.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: + 49 (0) 67 22/9 44 33 39, e-post: info@eddycam.com) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade Muster-Widerrufsformular använda, men är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

EDDYCAM eK
Herr Edlef Wienen
Winkelerstr. 54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

konsekvenser

Om du återkallar detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss måste återbetala ) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Ditt EDDYCAM-team

Shopping